Rețeaua ONG pentru prevenirea dezastrelor - RePeDe!
Proiectul are ca scop creșterea implicării ONG-urilor din Romînia în managementul riscului de dezastru, prin: (1) Întărirea capacității ONG-urilor de mediu de a lucra în rețea pentru diminuarea riscului de dezastru, (2) Creșterea capacității ONG-urilor de mediu de a se implica în procesul de management al riscului de dezastru la nivel local și (3) Stimularea colaborării dintre ONGuri și autorități publice în domeniul managementului riscului de dezastru.

Activitățile proiectului presupun constituirea Rețelei ONG pentru prevenirea dezastrelor, elaborarea unui ghid de lucru și sesiuni de instruire pentru ONG-urile de mediu, cercetări pe bază de chestionare, mese rotunde pentru ONGuri și autorități publice, studii de caz, activități de follow-up, publicarea unui raport final, precum și diseminarea informațiilor prin materiale de promovare și o campanie mass-media. Grupul țintă este reprezentat de ONG-urile de mediu, autoritățile publice centrale și locale și cetățeni.

Perioada de implementare: ianuarie - decembrie 2007.
Proiect susținut de: Uniunea Europeană prin programul Phare 2004 - Societatea Civilă, Componenta I – Dezvoltarea Sectorului ONG.
Parteneri: Fundația TERRA Mileniul III, Asociația EcoLogic, Centrul de Consultanță Ecologică Galați și Clubul Eco-Montan “Origini Verzi”.
Ui-r0x1--

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro