Implementarea Legii nr. 192/2006 privind medierea - studiu de caz
Proiectul are în vedere îmbunătățirea implementării cadrului legal privind medierea și organizarea profesiei de mediator, conform Legii 192/2006. Se urmărește identificarea principalelor impedimente care afectează aplicarea legii la nivelul conflictelor de mediu și furnizarea unor recomandări concrete privind îmbunătățirea implementării legii, precum și informarea și conștientizarea grupului-țintă cu privire la beneficiile aduse de utilizarea medierii ca metodă alternativă de rezolvare a conflictelor.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Îmbunătățirea nivelului de informare a membrilor Camerei Deputaților privind modul de implementare a Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator;
  • Creșterea gradului de conștientizare a reprezentanților autorităților publice locale privind utilizarea metodelor alternative de rezolvare a conflictelor de mediu.
Principalele activități ale proiectului vor include: 
  • realizarea unei cercetări cantitative și calitative prin chestionare și interviuri;
  • realizarea unui studiu pe baza cercetării anterioare, referitor la implementarea legii privind medierea în România;
  • organizarea unei conferințe privind aplicarea medierii în domeniul protecției mediului;
  • promovarea proiectului în mass-media și prin publicarea și diseminarea unui pliant și a unui afiș ale proiectului.
Activitățile proiectului se vor adresa reprezentanților primăriilor reședință de județ cu atribuții în domeniul protecției mediului, parlamentarilor membri ai Camerei Deputaților, cetățenilor, reprezentanților Agențiilor pentru Protecția Mediului la nivel național, regional și județean și reprezentanților Ministerului Justiției, Ministerului Mediului și ai Consiliului de Mediere. 

Perioada de implementare: august-decembrie 2007
Proiect finanțat de: Camera Deputaților prin Programul "Parteneriat cu societatea civilă"
Proiect susținut de: Asociația Municipiilor din România


Vi-r0x1--

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro