Gândește politici verzi!
Scopul proiectului este sprijinirea dezvoltării politicilor publice de mediu din România.

Obiective:
- creșterea nivelului de conștientizare privind necesitatea includerii protecției mediului pe agenda politică;
- îmbunătățirea consultării între ONG-urile de mediu și politicieni în procesul de luare a deciziilor;
- conștientizare privind componentele de mediu ale agendei electorale 2008 a principalelor partide politice;
- dezvoltarea capacității ONG-urilor de mediu de a derula campanii de advocacy privind politica de mediu.

Grupurile-țintă
- ONG-uri de mediu, membri ai Parlamentului, reprezentanți ai partidelor politice;
- Beneficiari indirecți: societatea civilă, organizații neguvernamentale naționale, Parlamentul României, Guvernul.

Activități:
1. Cercetare si analiza de mediu in vederea fundamentarii unor recomandari de politici publice „verzi”.
- Barometrul Verde: cercetare si analiza a opiniei publice din orasele Romaniei privind protectia mediului.
- Barometrul ONG de mediu: derularea unei cercetari si analize a opiniei reprezentantilor ONG-urilor de mediu active din Romania privind problemele de mediu principale din Romania.
- Mediul in Agenda electorala 2008: Se vor identifica si analiza componentele de protectie a mediului de pe agenda electorala a principalelor partide politice care vor candida la alegerile din 2008.
2. Publicare Raportului de Cercetare si Analiza de Mediu precum si a unui pliant al proiectului, Gandeste Politici Verzi, si a unui pliant privind Drepturile de Mediu ale Cetatenilor.
3. Sesiune de lucru, ONG de mediu privind campaniile de advocacy si constientizare in domeniul legislatiei si politicii de mediu din Romania. Se va lansa de asemenea o competitie de campanii de advocacy destinata ONG-urilor de mediu din Romania.
4. Derularea a 2 campanii de constientizare a noilor membrii ai Parlamentului si a partidelor politice. De asemenea, campaniile de advocacy castigatoare si ONG-urile initiatoare vor fi sprijinite logistic si financiar in implementare. In plus, se vor organiza intalniri informale de tipul ONG - Parlament Caffe, intre reprezentantii ONG-urilor de mediu si cei ai Parlamentului.
5. Monitorizarea activitatilor parlamentare in Camera Deputatilor – cercetarea calitativa a modului in care problemele de mediu sunt abordate in comisiile specializate ale Parlamentului.
6. Mese rotunde – a. informare si dezbatere privind rezultatele cercetarii cu participarea reprezentantilor partidelor politice si a ONG-urilor de mediu; b. discutarea campaniilor.

Perioada de implementare: Iunie 2008 – Noiembrie 2009
Coordonator: Fundația Terra Mileniul III, București
Partener: Asociația ALMA-RO, București
Proiect susținut de Rețeaua de Acțiune pentru Climă Romania (RAC-RO)
Finanțator: CEE Trust for Civil Society
Co-finanțator: Fundația Soros România
abi-r0x1--

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro