Clădirile eficiente energetic - primul pas spre reducerea semnificativă a gazelor cu efect de seră în România

Scopul proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirilor în România.

Proiectul își propune următoarele obiective:
1. Sprijinirea procesului legislativ referitor la performanța energetică a clădirilor;
2. Creșterea gradului de informare asupra performanței energetice a clădirilor în rândul autorităților centrale și locale și al cetățenilor;
3. Facilitarea comunicării între actorii implicați în procesul de luare a deciziei cu privire la eficiența energetică a clădirilor.

Grupurile țintă ale proiectului sunt:
- Parlamentarii, membri ai Camerei Deputaților;
- Autoritățile publice centrale
- Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, Ministerul Mediului, Ministerul Finanțelor Publice;
- Autoritățile locale;
- Asociațiile de proprietari;
- Companii subcontractoare în proiecte de eficiență energetică.

Activități: 

  • O scrisoare de poziție adresată membrilor Comisiei de Administrație Publică, Amenajarea Teritoriului și Echilibru Ecologic din Camera Deputaților, ministerelor de resort (mediu, finanțe, dezvoltare) și europarlamentarilor români; 
  • Materiale informative: o broșură cu exemple de succes în domeniul eficienței energetice în clădirile din România și în alte state, dar și recomandări pentru autoritățile centrale și locale; un pliant adresat publicului larg și administrațiilor publice care să cuprindă date generale despre avantajele reabilitării clădirilor pentru obținerea eficienței energetice și potențiale surse de finanțare pentru acest fel de lucrări; 
  • Un raport privind programul de reabilitare termică a clădirilor – raportul cuprinde o analiză a stadiului implementării programului în România, transpunerea sa în practică și recomandări pentru obținerea de rezultate mai bune; 
  • Conferință națională cu scopul de a îmbunătăți implementarea legislației privind eficiența energetică a clădirilor și informarea beneficiarilor; 
  • Campanie de vizibilitatea media a proiectului;
  • Proiectul va putea crea un cadru propice dezbaterii și luării deciziilor între toate părțile interesate de creșterea eficienței energetice a clădirilor: autorități publice centrale și locale, asociații de proprietari și companii subcontractoare.
Perioada de implementare: noiembrie 2009 – septembrie 2010
Coordonator: Asociația ALMA-RO
Finantator: Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2004 - 2009 - Fondul pentru Organizații Neguvernamentale, cererea de propuneri de proiecte 2009

aei-r0x1--

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro