Coruptibilitatea legislației. Studiu de caz – utilizarea energiei eoliene în România

Scopul proiectului este creșterea implicării organizațiilor neguvernamentale în minimizarea potențialului de corupție generat de elaborarea și implementarea legislației.

Proiectul își propune următoarele obiective:
  1. Îmbunătățirea capacității organizațiilor neguvernamentale de a se implica în elaborarea, implementarea și monitorizarea legislației, din perspectiva minimizării potențialului de corupție; 
  2. Creșterea gradului de transparență în elaborarea și implementarea legislației, la nivel local și național; 
  3. Creșterea gradului de implicare a societății civile în diminuarea nivelului corupției.
Grupurile țintă ale proiectului sunt:
- ONGuri;
- Reprezentanți ai administrației publice centrale și locale;
- Investitori.

Activități principale:

  • Elaborarea unui studiu „Coruptibilitatea legislației. Studiu de caz – Utilizarea energiei eoliene în România”;
  • Două mese rotunde cu participarea ONG-urilor și a autorităților locale și centrale;
  • O sesiune de instruire pentru reprezentanții ONG-urilor;
  • O campanie de informare „Coruptibilitatea legislației”;
  • O conferință națională cu scopul identificării metodelor de colaborare între societatea civilă și reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale în domeniul atenuării coruptibilității legislației.

Perioada de implementare: ianuarie 2010 – noiembrie 2010.
Coordonator: Asociația ALMA-RO.
Partener: Fundația pentru Pluralism.
Finantator: Uniunea Europeană prin programul Facilitate de Tranziție 2007, "Consolidarea sprijinului societății civile în lupta împotriva corupției".

 


 

afi-r0x1--

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro