Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active

Obiectivul general al proiectului este creșterea incluziunii sociale prin promovarea dialogului social între diverși actori ai societăți (parteneri sociali, organizații neguvernamentale, reprezentanți mediul economic, instituții publice, cetățeni).

Obiective specifice:
Obiectivul 1: Creșterea capacității actorilor implicați in domeniul incluziunii sociale (personal al organizațiilor societății civile, personal al partenerilor sociali, personal al membrilor pactelor regionale pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială, personal al camerelor de comerț și industrie, personal al asociațiilor fermierilor și meseriașilor) de a colabora în vederea dezvoltării Planurilor Locale de Incluziune Socială, pe parcursul a 36 de luni de proiect;

Obiectivul 2: Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a unor metode de bună practică în domeniul incluziunii sociale în vederea facilitării integrării socio-profesioanle a persoanelor marginalizate social, pe parcursul a 36 de luni de proiect;

Obiectivul 3: Dezvoltarea competențelor și abilităților specifice în rândul a 160 de parteneri sociali si organizatii neguvernamentale de a dezvolta masuri/proiecte inovatoare în domeniul incluziunii sociale active, pe parcursul a 12 luni.
 
Aria de desfășurare a proiectului: București-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest și Vest (Timișoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Iași și București).

Grup țintă: 120 de persoane și organizațiile lor (personal al organizațiilor societății civile, personal al partenerilor sociali, personal al membrilor pactelor regionale pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială, personal al camerelor de comerț și industrie, personal al asociațiilor fermierilor și meseriașilor) care vor beneficia de sesiuni de informare și formare în domeniul incluziunii sociale, consultanță în dezvoltarea de proiecte inovative în domeniul incluziunii sociale, participarea la schimburi de experiență și bune practici (integrare profesională a persoanelor marginalizate social, responsabilitate socială și dezvoltare durabilă, parteneriate solidare între consumatori și mici producători locali).

În calitate de partener local pentru București, ALMA-RO este implicată în organizarea consultărilor pentru definirea indicatorilor de bunăstare. Cele două grupuri facilitate de ALMA-RO reprezintă (1) organizații neguvernamentale de mediu și (2) mediatori autorizați.

Pentru mai multe detalii despre rezultatele proiectului vă rugăm vizitați pagina web a Centrului de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare - CRIES.

Perioada de implementare: 2010-2013
Coordonator: CRIES
Parteneri: Platforma Europeană a Inițiativelor Etice și Solidare IRIS și asociațiile Institutul Intercultural Timișoara, Serviciul APEL și Reper 21
Co-finanțator: Fondul Social European

aoi-r0x1--

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro