Evaluarea impactului Fondului Global de Mediu - Programul de Granturi Mici România 2004 - 2013
Programul GEF SGP activează în România din anul 2004, urmând a finaliza ultimele operațiuni până în anul 2014. În total, au fost sprijinite peste 90 de proiecte, care au primit fonduri în valoare de peste 3 milioane de dolari, cu o cofinanțare cel puțin egală din partea organizațiilor participante în program. Valoarea cofinanțării reprezintă garanția responsabilizării organizațiilor finanțate în derularea activităților din proiecte și este unul din principalele aspecte ce trebuie diseminate la nivel național.

Misiunea pe termen lung a Programului GEF de granturi mici în România este de a contribui la obținerea unor beneficii de mediu globale cu ajutorul acțiunilor întreprinse la nivel de comunitate, prin proiectele implementate de ONG-uri și organizațiile comunitare în vederea conservării biodiversității, a reducerii efectelor negative ale schimbărilor climatice, a protejării apelor internaționale, a gestionarii terenurilor în mod durabil și a eliminării poluanților organici persistenți.

Proiectul se încadrează în domeniul tematic GEF SGP „Proiect pentru dezvoltarea capacității”, are o durată de desfășurare de 20 luni și se desfășoară la nivel național.


Scopul proiectului: creșterea gradului de cunoaștere a rezultatelor proiectelor derulate în cadrul programului GEF SGP în vederea integrării, multiplicării și diseminării acestora.

Obiectivele proiectului:

o îmbunătățirea mecanismului de evaluare a impactului proiectelor derulate în cadrul programului GEF SGP în perioada 2004 – 2013 în România;
o creșterea potențialului de replicare a mecanismului de finanțare de tip GEF SGP;
o creșterea gradului de promovare și diseminare a bunelor practice în cadrul programului GEF SGP în România;
o asigurarea condițiilor optime de implementare a Ghidului Operațional SGP pentru închiderea programului GEF SGP în România.

Grupurile țintă: reprezentanți ai programului GEF SGP în România, ai ONG-urilor care au implementat și implementează cele 90 proiecte finanțate prin mecanismul GEF SGP în România în perioada 2005-2013, autorități de management și organisme intermediare ale programelor operaționale, ONG-uri din Coaliția pentru Fonduri Structurale, instituții publice.

Activități:

o realizarea și diseminarea unui raport privind impactul proiectelor GEF SGP în România;
o organizarea unui un focus grup cu ONG-ri specializate în accesarea de fonduri structurale în România;
o organizarea unei mese rotunde cu reprezentanți din autoritățile de management/ organisme intermediare ale programelor operaționale pentru fonduri structurale;
o elaborarea unui film documentar;
o conferință națională pentru promovarea bunelor practice în implementarea proiectelor;
o gestionarea documentelor GEF SGP și arhivarea și conservarea acestora.

Perioada de implementare: septembrie 2012 – aprilie 2014

Finanțator: GEF SGP (Global Environment Facility - Small Grants Programme). GEF este un mecanism financiar ce operează în parteneriat cu trei agenții de implementare ale O.N.U., anume Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) și Banca Mondială.ari-r0x1--

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro