Dezvoltare comunitară prin parteneriat social

Obiectiv general: Intarirea capacitatii organizatiilor neguvernamentale in vederea sprijinirii procesului de modernizare si eficientizarea administratiei publice si a dezvoltarii durabile a comunitatii.

Scop: Dezvoltarea capacitatii organizatiilor neguvernamentale de a realiza partneriate sociale viabile cu autoritatile publice locale si de a propune politici publice in beneficial cetatenilor

Context: In Romania, interesul in dezvoltarea relatiei dintre sectorul guvernamental si cel neguvernamental a crescut apreciabil in ultimele doua decade, recuperand rapid modelele de abordare a problematicii parteneriatelor sectoriale dezvoltate la nivel international. Parteneriatul social reprezinta o forma moderna de elaborare si punere in practica a politicilor sociale, in domenii cum ar fi: incluziunea sociala, servicii sociale si de ocupare, economie sociala si solidara.

Proiectul de fata isi propune dezvoltarea capacitatii institutionale a trei organizatii neguvernamentale (Asociația ALMA-RO – solicitant, Asociația de Dezvoltare Durabilă CRESCENDO – partener, Asociația Alternative pentru Performanta – partener) care, pe viitor, își vor pune cunoștințele dobândite și experiența acumulată la dispoziția altor ONG-uri și autorități publice, sprijinindu-le în deschiderea canalelor de dialog și în stabilirea de parteneriate sociale pentru rezolvarea problemelor cetățenilor și dezvoltarea durabilă a comunităților. Grup tinta: 32 de angajați, membri și voluntari ai celor trei organizații neguvernamentale partenere în acest proiect.

Activități: 1. Atelier de lucru pentru grupul țintă și autoritățile publice locale 2. Vizita de studiu pentru grupul tinta 3. Program de instruire alcatuit din 5 module 4. Elaborarea unui ghid de bune practici cu proceduri de cooperare interinstitutionala ONG-APL 5. Conferinta de diseminare a bunelor practice

Perioada de implementare: ianuarie 2013 – ianuarie 2014

Parteneri: Asociația de Dezvoltare Durabila CRESCENDO si Asociatia Alternative pentru Performanta

Website: www.parteneriat-social.ro

Finanțatori: Fondul Social European prin Programul Operational ”Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013” 

Reluare cerere de ofertă servicii de organizare de seminarii și conferințe

Anunț cerere ofertă

Caiet de sarcini

Fișa de date

Formulare pdf

Formulare word

Servicii de organizare de seminarii și conferințe

Anunț cerere ofertă

Caiet de sarcini

Fișa de date

Erata 1 fișă de date

Erata 2 fișă de date

Formulare pdf

Formulare word

Clarificare nr. 1

Clarificare nr. 2

Clarificare nr. 3

Livrabile proiect:

Diagnoză instituțională pe două paliere (ONG/APL)

Procedură privind programul de audiențe

Procedură privind soluționarea petițiilor

Procedură privind încheierea unor protocoale de colaborare

Procedură privind modificarea unor informații pe site-ul instituției

Procedură privind realizarea dezbaterilor publice

asi-r0x1--

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro