Publicații
Autor: Liana Popa, Afrodita iorgulescu, A. Tașnadi
Data publicării: noiembrie 2012
Dimensiune: 882 KB  [mai mult]

Autor:Georgeta Ionescu, geolog
Data publicării: august 2012
Dimensiune: 5 MB
Broșura "Gazele de șist - o nouă provocare" este publicată în cadrul proiectului omonim, derulat în parteneriat cu Coaliția pentru Mediu din România și finanțat de Fundația pentru Parteneriat și CEE Trust. Materialul conține informații actualizate despre explorarea și exploatarea gazelor de șist prin fracturare hidraulică, din punct de vedere tehnologic, legislativ, ecologic, social.

 [mai mult]

imagine secundară
Autori: Eliza Teodorescu (coord.), Adrian Bădilă, Lavinia Andrei, Ioana Ciută, Marina Cazacu, Costel Popa, Oana Neneciu, Irina Boța
Data publicării: martie 2011
Dimensiune: 10 MB
Materialul este publicat în cadrul proiectului "Construirea parteneriatului între organizațiile neguvernamentale de mediu și Guvern în România". Include rezultatele dezbaterilor de la Forumul ONG de mediu 2010 și rezoluția Forumului.

 [mai mult]

imagine secundară
Autori: Adrian Bădilă, Lavinia Andrei
Data publicării: septembrie 2010
Dimensiune: 6,3 MB
Raportul include informații referitoare la legislația națională și europeană privind eficiența energetică în clădiri și o analiză a implementării Programul de Reabilitare Termică pe baza datelor publice și a interviurilor cu reprezentanți ai primăriilor, asociațiilor de proprietari și companiilor implicate în program.

 [mai mult]

Autori: Asociația ALMA-RO
Data publicării: august 2010
Dimensiune: 184 Kb
Documentul a fost realizat ca urmare a cercetării ALMA-RO referitoare la programul de reabilitare termică a clădirilor din România și este destinat autorităților publice centrale cu responsabilități în acest domeniu.  [mai mult]

Autori: Adrian Bădilă, Lavinia Andrei
Data publicării: august 2010
Dimensiune: 184 Kb
Documentul a fost realizat ca urmare a cercetării ALMA-RO în domeniul utilizării energiei eoliene în România și este destinată autorităților publice centrale cu responsabilități în promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.  [mai mult]

imagine secundară
Autori: Adrian Bădilă (coord.), Lavinia Andrei, Eliza Teodorescu, Liviu Gheorghe
Data publicării: iulie 2010
Dimensiune: 2,65 MB
Studiul include aplicarea indicatorilor de coruptibilitate realizați de ALMA-RO asupra politicii privind utilizarea energiei eoliene în România și un studiul de caz de teren referitor la realizarea unor investiții în parcuri eoliene, din perspectiva administrației publice și a companiilor.  [mai mult]

imagine secundară
Autori: Lavinia Andrei, Eliza Teodorescu, Adrian Bădilă
Data publicării: aprilie 2010
Dimensiune: 4,16 MB
Materialul este publicat in cadrul proiectului "Clădirile eficiente energetic – primul pas spre reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră în România". Include studii de caz din România (Sectorul 1 București, Vaslui și Sfântu Gheorghe) și din Marea Britanie, Slovenia și Elveția.

 [mai mult]

imagine secundară
Editori: Asociația ALMA-RO
Data publicării: Martie 2010
Dimensiune: 1,35 MB
Proiectul "Cladirile eficiente energetic - primul pas spre reducerea semnificativă a gazelor cu efect de seră în România" își propune să creeze un cadru propice dezbaterii și luării deciziilor între toate părțile interesate de creșterea eficienței energetice a clădirilor: autorități publice centrale și locale, asociații de proprietari și companii subcontractoare.
 [mai mult]

imagine secundară

Autori: Adrian Bădilă (coord.), Lavinia Andrei, Eliza Teodorescu, Ioana Ciută, Roxana Damian, Raluca Alexandru
Data publicării: noiembrie 2009
Dimensiune: 3,2 MB
Materialul a fost realizat ca urmare a Forumului ONG de mediu - Orizont 2020, desfășurat în noiembrie 2009 la Sibiu. Include detaliile despre concluziile grupurilor de lucru pe teme sectoriale și orizontale și un model de strategie a ONG-urilor de mediu pentru următorii 10 ani.


 [mai mult]

imagine secundară
Editori: TERRA Mileniul III și Asociația ALMA-RO
Data publicării: august 2009
Dimensiune: 1,80 MB
Raportul final al proiectului cu același nume. Include informații despre activitățile proiectului, rezultatele monitorzării legislației de mediu sau cu impact asupra mediului în perioada septembrie 2007 - iunie 2009 și prezentarea campaniilor de advocacy susținute prin proiect.

 [mai mult]

imagine secundară
Editori: Serviciul pentru Managementul Apei și Amenajarea Teritoriului Olanda
Data publicării: ianuarie 2010
Dimensiune: 1,3 MB
Publicația ilustrează rezultatele unui proces participativ de luarea deciziilor aplicat în România după modelul olandez, desfășurat în domeniul managementului durabil al resurselor de apă, pe Dunăre, în zona Cotu Pisicii.

 [mai mult]

imagine secundară
Autori: Lavinia Andrei, Eliza Teodorescu, Adrian Bădilă, Ioana Ciută, Irina Velicu, Manuela Sofia Stănculescu, Monica Marin, Roxana Damian, Petronela Antip
Data publicării: octombrie 2008
Dimensiune: 1,22 MB
Raportul a fost realizat în cadrul proiectului "Gândește politici verzi" (derulat de TERRA Mileniul III în parteneriat cu ALMA-RO), în contextul alegerilor parlamentare din anul 2008. Materialul include trei secțiuni:
- Barometrul de opinie publică în domeniul protecției mediului în România urbană (realizat în colaborare cu Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții);
- analiza percepției ONG-urilor de mediu privid prioritățile de mediu și capacitatea de lucru au autoritățile centrale și locale; - analiza componentei de mediu a programelor electorale pentru alegerile din 2008.

 [mai mult]

imagine secundară
Editori: FDC și ALMA-RO
Data publicării: octombrie 2008
Dimensiune: 2 MB
Publicația reprezintă raportul asupra rezultatelor proiectului cu același nume, derulat de Fundația pentru Schimbări Democratice în parteneriat cu ALMA-RO. Raportul include și o analiză a percepției grupului țintă al proiectului (reprezentanții structurilor de Poliție din toate județele țării) referitor la mediere și utilizarea acesteia.
 [mai mult]

imagine secundară
Autori: Silviu Erușencu, Anca Ciucă, Adrian Bădilă
Editor: Asociația ALMA-RO
Layout: Eliza Teodorescu
Data publicării: februarie 2008
Dimensiune: 440 KB
Documentul a fost realizat în cadrul proiectului cu același nume finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2005 - Consolidarea societății civile. Include informații despre procesul de mediere și etapele acestuia, despre conflicte ca proces și tipologie și despre rolul pe care și-l poate asuma o a treia parte neutră în soluționarea disputelor.
 [mai mult]

imagine secundară
Editor: Asociația ALMA-RO
Data publicării: februarie 2008
Dimensiune: 880 KB
Materialul a fost realizat pentru a promova medierea către autorităților publice locale și reprezentanților Inspectoratelor de Poliție județene.


 [mai mult]

imagine secundară
Coordonator: Eliza Teodorescu
Autori (coord. capitole): Bajkó Ildikó, Carmen Bucovala, Szakács László, Cristina Butnariu, Ion Zamfir
Data publicării: ianuarie 2008
Dimensiune: 2,16 MB
Ghidul cuprinde o prezentare a fenomenului schimbarilor climatice din perspectiva a cinci domenii de activitate: energie, transporturi, agricultura, deșeuri, agricultură și păduri. Ghidul este destinat profesorilor din învățământul preuniversitar și își propune să ofere informații practice și clare legate de fenomentul schimbărlor climatice, pe care profesorii să le poată utiliza în planificarea activității școlare privind protecția mediului.  [mai mult]

imagine secundară
Editori: Asociația ALMA-RO și Asociația EcoLogic
Data publicării: decembrie 2007
Dimensiune: 712 KB
Raportul prezintă activitățile proiectului, rezultatele acestuia și concluziile și recomandările formulate de echipa de proiect referitor la îmbunătățirea activităților de prevenirea dezastrelor, prin colaborarea între ONG-urile de mediu și administrația publică locală și centrală.
 [mai mult]

imagine secundară
Autori: Adrian Bădilă, Anca Ciucă, Eliza Teodorescu
Data publicării: 17 decembrie 2007
Dimensiune: 360 KB
În contextul publicării Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, studiul realizează o analiză a stării de fapt și propune o serie de metode și instrumente pentru utilizarea medierii în domeniul protecției mediului. Publicația include și rezultatele unei cercetări realizată de Asociația ALMA-RO referitor la capacitatea administrației publice locale din municipii reședință de județ de a utiliza medierea ca metodă alternativă de soluționare a conflictelor de mediu.
 [mai mult]

imagine secundară
Editor: Asociația ALMA-RO
Data publicării: iulie 2007
Dimensiune: 110 Kb
Materialul este publicat în cadrul proiectelor "Rețeaua ONG pentru Prevenirea Dezastrelor", susținut de Uniunea Europeană prin programul Phare 2004, Societatea Civilă, Componenta I - Dezvoltarea Sectorului ONG și "Campanie de conștientizare privind prevenirea dezastrelor", finanțat din Fondul pentru Mediu.

 [mai mult]

imagine secundară
Editor: Asociația ALMA-RO
Data publicării: iulie 2007
Dimensiune: 96 Kb
Publicația a fost realizată de către Asociația ALMA-RO în cadrul proiectelor  "Rețeaua ONG pentru Prevenirea Dezastrelor", susținut de Uniunea Europeană prin programul Phare 2004, Societatea Civilă, Componenta I - Dezvoltarea Sectorului ONG și "Campanie de conștientizare privind prevenirea dezastrelor", finanțat din Fondul pentru Mediu.
 [mai mult]

imagine secundară
Editor: Asociația ALMA-RO
Data publicării: august 2007
Dimensiune: 1,6 Mb
Publicația a fost realizată în cadrul proiectului omonim, derulat de Asociația ALMA-RO în parteneriat cu Fundația TERRA Mileniul III, Societatea Ornitologică Română, Asociația Green Cross România și Fundația pentru Schimbări Democratice.

 [mai mult]

Editor: Asociația ALMA-RO
Data publicării: iulie 2007
Dimensiune: 180k
Raportul a fost realizat în cadrul proiectului ”Un Parlament mai verde”, derulat de ALMA-RO împreună cu TERRA Mileniul III, Societatea Ornitologică Română, Green Cross și Fundația pentru Schimbări Democratice. Scopul monitorizării activității parlamentare a fost construirea unei imagini realiste cu privire la problemele de mediu și modul în care acestea sunt abordate în cadrul comisiilor de specialitate din Camera Deputaților, anume Comisia pentru Administrație Publică, Amenajarea Teritoriului și Echilibru Ecologic și Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice.

 [mai mult]

imagine secundară
Coordonator: Adrian Bădilă
Autori: Eliza Teodorescu, Lavinia Andrei, Col. (r) Dr. Alexandru Manafu, Anca Ciucă, Cristina Butnariu
Data publicării: aprilie 2007
Dimensiune: 1,1 Mb
Ghidul cuprinde o prezentare a fenomenului schimbarilor climatice din perspectiva a cinci domenii de activitate: energie, transporturi, agricultura, deșeuri, agricultură și păduri. Ghidul este destinat profesorilor din învățământul preuniversitar și își propune să ofere informații practice și clare legate de fenomentul schimbărlor climatice, pe care profesorii să le poată utiliza în planificarea activității școlare privind protecția mediului. Ghidul a fost publicat în cadrul proiectului ”Rețeaua ONG pentru prevenirea dezastrelor - RePeDe!”, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2004 - Societatea Civilă, Componenta 1 - Dezvoltarea sectorului ONG. Include informații despre managementul dezastrelor, rolul ONGurilor în managementul dezastrelor din perspectiva internațională, instituțiile și legislația din România privind prevenirea dezastrelor și despre metodele și tehnicile care pot fi utilizate de ONG-urile de mediu românești pentru a contribui la prevenirea dezastrelor la nivel local.  [mai mult]

imagine secundară
Editori: FDC și ALMA-RO
Data publicării: iunie 2007
Dimensiune: 55 Kb
Publicatie editată de TERRA Mileniul III și Asociația ALMA-RO în cadrul proiectului omonim.
 [mai mult]

imagine secundară
Editori: FDC și ALMA-RO
Data publicării: mai 2007
Dimensiune: 55 Kb
Publicatie editată de TERRA Mileniul III și Asociația ALMA-RO în cadrul proiectului omonim.
 [mai mult]

imagine secundară
Editori: FDC și ALMA-RO
Data publicării: aprilie 2007
Dimensiune: 265 Kb
Publicatie editată de TERRA Mileniul III și Asociația ALMA-RO în cadrul proiectului omonim.
 [mai mult]

imagine secundară
Editori: FDC și ALMA-RO
Data publicării: martie 2007
Dimensiune: 280 Kb
Publicatie editată de TERRA Mileniul III și Asociația ALMA-RO în cadrul proiectului omonim.
 [mai mult]

imagine secundară
Editori: FDC și ALMA-RO
Data publicării: februarie 2007
Dimensiune: 280 Kb
Publicatie editată de TERRA Mileniul III și Asociația ALMA-RO în cadrul proiectului omonim.
 [mai mult]

imagine secundară
Editori: FDC și ALMA-RO
Data publicării: ianuarie 2007
Dimensiune: 260 Kb
Publicatie editată de TERRA Mileniul III și Asociația ALMA-RO în cadrul proiectului omonim.
 [mai mult]

imagine secundară
Autori: Aurelia Palade, Eliza Teodorescu
Data publicării: 2006
Dimensiune: 500 Kb
Acest ghid a fost realizat în cadrul proiectului "Pământ curat - om bogat!", finanțat de REC România, fiind destinat fermierilor și autorităților publice locale din Județul Călărași. Publicația cuprinde informații despre practicile agricole prietenoase mediului (extrase din ultima variantă a Codului de Bune Practici Agricole, aprobat de autoritățile centrale în anul 2005), despre politicile agricolă și de mediu din Uniunea Europeană și din România și despre fonduri disponibile începând cu 2007 pentru îmbunătățirea practicilor agricole.
 [mai mult]

Publicația a fost realizată în cadrul proiectului "Dezvoltarea capacității ONG-urilor de mediu pentru monitorizarea fondurilor structurale și de coeziune", derulat de cãtre Fundația TERRA Mileniul III și Asociația ALMA-RO și finanțat de Uniunea Europeanã, prin programul Phare 2003 - Consolidarea Societății Civile în România. Documentul include o prezentare a activităților proiectului și rezultatul monitorizării a două proiecte finanțate din fonduri europene de pre-aderare.

Autori: Fundația TERRA Mileniul III și Asociația ALMA-RO (Lavinia Andrei, Adrian Bădilă, Claudia Jianu, Eliza Teodorescu)
Anul publicării: 2006
Dimensiunile documentului: 540 k
 [mai mult]

imagine secundară
Editori: Fundația TERRA Mileniul III și Asociația ALMA-RO
Data publicării: 2006
Dimensiune: 288 Kb
Publicația este adresată reprezentanților organizațiilor neguvernamentale de mediu, ca instrument util în viitoarele activități de implicare în comitetele de monitorizare ale fondurilor structurale și de coeziune. Ghidul a fost publicat în cadrul proiectului "Creșterea capacității ONG-urilor de mediu pentru monitorizarea Fondurilor Structurale și de Coeziune", finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2004 - Consolidarea Societății Civile.
 [mai mult]

imagine secundară
Editor: Asociația ALMA-RO
Data publicării: ianuarie 2006
Dimensiune: 388 Kb
Publicatia a fost realizata in cadrul proiectului cu acelasi nume, derulat de Asociatia ALMA-RO in parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice si finantat de Institutul pentru o Societate Deschisa in perioada martie-decembrie 2005. Include prezentarea activitatilor proiectului (inclusiv a rezultatelor cercetarii sociologice realizata de IPP), rezultatele acestuia, concluzii si recomandari.  [mai mult]

imagine secundară
Autori: Adrian Bădilă, Eliza Teodorescu
Data publicării: 2005
Dimensiune: 442 Kb
Raportul a fost publicat în cadrul proiectului cu același nume, derulat de Asociația ALMA-RO în perioada iulie 2004 - mai 2005, finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Include informații despre conceptul de Cod de Conduită, despre încadrarea acestuia în politicile anticorupție, studii de caz, precum și o analiză detaliată a studiului realizat de Asociația ALMA-RO asupra unui grup de consilieri locali și județeni din toate regiunile țării.
 [mai mult]

imagine secundară
Editori: Arh. Daniela Plăcintescu, Arh. Șerban Nădejde, Adrian Bădilă
Data publicării: 2005
Dimensiune: 542 Kb
Publicația a fost realizată în cadrul proiectului "Zona Metropolitană București - o provocare pentru administrația publică", finanțat de Institutul pentru o Societate Deschisă - Budapesta. Publicația își propune să informeze autoritățile publice locale despre ce este o zonă metropolitană, care este motivația constituirii unei Zone Metropolitane a Bucureștiului și care sunt tipurile de structură pe care aceasta ar putea-o avea.
 [mai mult]

Ghidul constituie un instrument util autorităților publice locale pentru implementarea la nivel local a politicii energetice naționale, în concordanță cu cerințele și legislația în domeniu ale Uniunii Europene și cu integrarea obiectivelor privind potecția mediului la nivel național și european.

Autori: Lavinia Andrei – TERRA Mileniul III; Adrian Bădilă – ALMA-RO; Ing. Marian Diaconu - AGIR.
Anul publicării: 2003
Dimensiune document: 427 k  [mai mult]Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro