Medierea în comunitate

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

1. Promovarea drepturilor omului prin sprijinirea implementării Reformei Sistemului Judiciar referitoare la utilizarea medierii ca alternativă la instanțele juridice.
Proiectul își propune să contribuie la transpunerea în practică a prevederilor Legii 192/ 2006, adoptată în contextul obligațiilor asumate de România în procesul de aderare, pe capitolul Justiție și Afaceri Interne. Legea prevede utilizarea medierii în conformitate cu Recomandările adoptate de Consiliul de Miniștrii al UE, ca fiind una din cele mai eficiente căi de reducere a presiunilor asupra instațelor juridice și eficientizarea justiței. Un rol important revine organelor judiciare (art.6), care însă trebuie să creeze un sistem de identificare a cazurilor care pot fi soluționate prin mediere, să informeze părțile și să refere cazul către mediatorii autorizați, cei care își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea 192/2006.

2. Creșterea capacității de cooperare la nivel UE pentru dezvoltarea sistemului de utilizare a medierii în comunitate
Proiectul își propune să contribuie la creșterea schimbului de informații despre utilizarea medierii în comunitate, și să pună astfel bazele unor viitoare colaborări a instituțiilor judiciare din România cu structuri similare și organizații specializate în mediere din alte state UE. Proiectul va oferi posibilitatea instituțiilor abilitate în domeniul judiciar din România să dezvolte cooperarea la nivel UE prin care să propună forme de utilizare medierii în comunitate, în special în domeniul violenței domestice și al conflictelor având la bază discriminarea etnică.

Proiectul vizează implicarea activă a organelor judiciare în construirea unui sistem bazat pe utilizarea serviciilor mediatorilor autorizați pentru rezolvarea disputelor și prevenirea conflictelor, în special cele având drept cauză violența domestică, discriminarea pe criterii etnice sau protecția mediului.

Grupurile țintă ale proiectului sunt: 

  • Ofițerii de Prevenire din Inspectoratele Județene de Poliție
  • Asociații și structuri locale ale administrației publice care activează în domeniul prevenirii violenței domestice și al combaterii discriminării
Perioada de implementare: decembrie 2007 - octombrie 2007
Proiect finanțat de: Uniunea Europeană prin Programul Phare 2005 - Consolidarea democrației în România, Componenta 2 - Democrație, drepturile omului, statul de drept, independența justiției și lupta împotriva corupției
Coordonator: Fundația pentru Schimbări Democratice
Partener: Asociația ALMA-RO
Proiect susținut de: Institutul pentru Cercetarea și Prevenirea Criminalității

  

Yi-r0x1--

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro