Link-uri
Document de poziție privind Proiectul de Lege a spatiilor verzi urbane

Observatii

1. O parte dintre articolele legii se afla in contradictie: pe de o parte persoanelor fizice li se interzice sa plaseze constructii pe spatii verzi (art.7), iar persoanelor juridice - sa diminueze spatiile verzi (art.8), iar mai departe se vorbeste de concesionarea spatiilor verzi pentru amplasarea obiectivelor economice si sociale (art.11).

2. Nu se specifica in art. 11 ce fel de obiective pot fi amplasate pe spatii verzi. Aceasta prevedere nu face decat sa consolideze practica actuala a concesionarii. Amenda prevazuta pentru nerespectarea celor prevazute la art. 11 este foarte mica, in comparatie cu cheltuielile aferente unei constructii si cu profitul ce poate decurge din utilizarea acesteia (art.25).

3. Interdictia de a construi fara avizul favorabil al autoritatilor competente (art.11) este deja cuprinsa in Legea constructiilor;

4. Proiectul de lege nu reglementeaza reabilitarea spatiilor verzi deteriorate (spre exemplu prin acoperire cu pietris pentru parcari, prin construire neautorizata, prin depozitarea deseurilor etc.)

5. Nu sunt stabilite metode de control referitoare la modul in care autoritatile locale si centrale inventariaza spatiile verzi si le includ in Registrul National si Registrele Locale (art. 18,19).

 

Posibile amendamente

1. Toate terenurile din intravilan care sunt libere de constructii sau sunt ocupate de constructii neautorizate la data intrarii in vigoare a legii si nu sunt evidentiate in planurile urbanistice si in CF ca si cele de comunicatie sau teren pentru constructie sau alta functiune incompatibila cu cea de spatiu verde, indiferent de forma de proprietate, vor deveni de drept spatii verzi si vor fi evidentiate ca atare in documentatiile urbanistice si in cele cadastrale / funciare in anumit termen si printr-un mecanism ce va fi reglementat prin Hotarare de guvern.

2. Toate terenurile agricole din intravilanul localitatilor urbane vor deveni de drept teren cu destinatia de spatiu verde. Daca ele sunt private, proprietarul va primi o despagubire pentru schimbarea destinatiei fara acordul sau din cea agricola in cea de spatiu verde.

3. Se interzice schimbarea destinatiei spatiilor verzi indiferent de forma de proprietate a terenului. Unica exceptie este cand, pentru cauze de utilitate publica, e nevoie de transformarea terenului in teren de constructie pe cai de comunicatie sau alte functiuni publice, cu conditia ca nici pe ansamblul localitatii nici pe zona respective sa nu se reduca, nici macar temporar, spatial verde.

[De exemplu ca municipalitatea sa cumpere sau sa exproprieze sau sa puna la dispozitie un teren de suprafata si compactitate echivalenta care sa fie transformat din teren construit (ocupat de cladiri, cai de comunicatie etc.) in spatiu verde prealabil desfiintarii acelui spatiu verde vizat.]

4. Pentru desfiintarea constructiilor executate in mod neautorizat pe spatiile verzi urbane, fondurile necesare sa fie avansate din Fondul pentru Mediu (urmand a fi ulterior recuperate de la cei vinovati).

5. Procesele pentru desfiintarea constructiilor ridicate neautorizat pe spatii verzi proprietate publica sau privata sa beneficieze de cat mai multe facilitati (scutire de taxe, procedura de urgenta, sentinte executorii de drept).

6. Instituirea de amenzi drastice pentru autoritatile locale care nu aplica normele de protectie a spatiilor verzi.

7. Evidentierea tuturor spatiilor verzi urbane ca zone protejate din punct de vedere urbanistic in Planurile de Urbanism Generale.

8. Stabilirea unor norme clare si detaliate referitoare la spatiul verde: - numar minim de mp spatiu verde / locuitor - indice minim de compactete a spatiilor verzi (ca forma si suprafata minima) - distanta maxima de la o locuinta la un parc (spatiu verde de minim ....ha) - interzicerea plantarii / mentinerii speciilor de plane alohtone invazive - restrictionarea si conditionarea utilizarii plantelor alohtone sau care pot avea impact ecologic negativ - asigurarea unor coridoare verzi care sa faca legatura intre parcuri si alte spatii verzi compacte - asigurarea compatibilitatii dintre plantele ornamentale utilizate si necesitatile speciilor de insecte, pasari si alte elemente prezente sau dezirabile in zona din punct de vedere al habitatului.

Autori: Radu Mititean, Director executiv, Clubul de Cicloturism Napoca – Cluj Napoca Istvan Varga, Asociatia Civitas Nostra – Targu-Mures Ciprian Fantana, Societatea Ornitologica Romana – Bucuresti Andrei Blumer, Presedinte, Asociatia Green Cross

Semnatari: Asociatia ALMA-RO, Fundatia TERRA Mileniul IIIStr. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro