Știri
Rezoluția Forumului ONG-urilor de Mediu, ediția 2011

„Împreună pentru dezvoltare durabilă spre RIO +20”

23–25 septembrie 2011, Miercurea Ciuc
 
Dreptul constituțional la un mediu curat – un moft pentru Guvernul României


La 20 de ani de la Summit-ul Pământului, continuăm să tratăm mediul ca pe un lux pe care nu ni-l permitem și folosim contextul crizei economice mondiale pentru a ne vinde resursele primare pe nimic, fără a crea bazele unei prosperități reale și sacrificând calitatea vieții.

Constatând că România persistă în cheltuirea banilor publici pentru proiecte devastatoare pentru mediu cu rezultate pe termen scurt ce vizează exclusiv interesul economic și utilizând studii de evaluare a impactului de mediu care deservesc interesele investitorilor, deși statul dispune (chiar și prin tratate internaționale) de fonduri dedicate proiectelor de reducere a impactului asupra mediului,

Apreciind că termenul de “dezvoltare durabilă” nu este înțeles de decidenți, cu atât mai puțin asumat, si prin urmare dezvoltarea durabilă se traduce de cele mai multe ori în „dezvoltare cu orice preț”, agresivă și rapace,

În ciuda faptului că România și-a asumat la nivel European și mondial numeroase angajamente în direcția dezvoltării durabile, pe care le prezintă ulterior ca fiind impuse, nu reușește să transpună în realitate oportunitățile care stau la baza acestui concept și nu luptă pentru interesele naționale de mediu în negocierile internaționale sau cele cu UE (ex.: Bâstroe, Belene),

Observând că instituțiile de mediu din România au fost constant slăbite (reducerea fondurilor și a personalului cu expertiză, subordonarea instituțiilor „independente”), ceea ce cauzează un interes scăzut pentru viziunea de ansamblu asupra dezvoltării durabile, și capacitate redusă de a o transpune în practică,

Fiind evident că autoritățile mimează consultarea publicului în procesul de luare a deciziei cu impact asupra mediului, în ultimii ani s-a îngreunat accesul publicului la informația de mediu, accesul la justiție în cazurile de încălcare a legislației de mediu fiind practic inexistent și în tot acest proces, ONG-urile sunt trecute cu vederea, minimizându-se reprezentativitatea sectorului,

Știind că Statul român a revizuit Constituția în 2003, introducând explicit „dreptul la un mediu curat” ca un drept constituțional și în ciuda acestui aparent drept dobândit, protecția mediului continuă să fie tratată ca un moft.

Organizațiile participante la Forumul ONG de mediu ediția 2011 solicită Președinției și Guvernului României clarificarea și comunicarea publică:
  • a poziției în cadrul negocierilor de la Rio de Janeiro din iunie 2012, referindu-ne aici la mandatul fiecărui reprezentant al României atât în relația cu Uniunea Europeană și cu ONU,
  • a rezultatelor ce privesc România ca urmare a consultării dintre Comisia Europeană și Statele Membre, în vederea finalizării Foii de parcurs Europa 2050 – document care stă la baza negocierilor UE în cadrul Summit-ului de la Rio
  • a beneficiilor concrete pentru România a faptului că Ministrul Mediului, Laszlo Borbely,  deține funcția de președinte al Comisiei ONU pentru dezvoltare durabilă în pregătirea Summit-ului Pământului Rio +20.
  • a impactului implementării strategiilor de dezvoltare durabilă națională, locale și a Agendei 21 (instrumente identificate la Summit-ul Rio din 1992 și promovate ulterior ca metodologii reale de reducere a impactului de mediu al activităților umane) susținut de evaluări periodice
În plus, solicităm tuturor factorilor de decizie adoptarea unor măsuri concrete, sprijinite financiar, pentru ca dezvoltarea durabilă să devină o realitate în România.

Organizațiile participante la Forumul ONG-urilor de Mediu, ediția 2011.

Persoană de contact: Ioana Ciuta, director TERRA Mileniul III
ioana.ciuta@terraiii.ngo.ro
tel: 0730081019

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro