Întărirea capacității de implementare a acquis-ului comunitar în domeniul energetic, la nivel local
Grupurile țintă cărora li s-a adresat proiectul sunt administrația publică și ONG-urile și, indirect, autoritățile centrale și sectorul de afaceri în domeniul energetic.

Obiectivele proiectului au fost:
1. Evaluarea stadiului de adoptare și implementare a acquis-ului comunitar din sectorul energetic și integrarea problemelor de protecție a mediului la nivel local;
2. Creșterea nivelului de informare și perfecționare a personalului tehnic din administrații publice locale, implicat în sectorul energetic la nivel local, și ONG-urilor preocupate de problematica sectorului energetic și de mediu;
3. Dezvoltarea unor instrumente de transpunere și implementare a politicilor naționale din sectorul energetic la nivel local - plan de acțiune la nivel local pentru implementarea acquis-ului comunitar din sectorul energetic și implementarea aspectelor de mediu.
În cadrul proiectului a fost elaborat un studiu privind atribuțiile ce revin APL-urilor din prisma armonizării legislației energetice a țării cu cea a Uniunii Europene și a fost publicat unui ghid de implementare.

Perioada de implementare: septembrie 2002 - septembrie 2003.
Proiect susținut de Programul Phare Access 2001.
Parteneri: TERRA Mileniul III. Hi-r0x1--

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro