Zona Metropolitană București - o provocare pentru administrația publică
Inițiativa a demarat pornind de la lipsa de informații și dezbateri din spațiul public despre proiectul Zonei Metropolitane București. Deși Zona Metropolitană funcționează informal, la nivel instituțional nu există o abordare coerentă a problemei și comunicare între factorii de decizie, iar cetățenii nu cunosc beneficiile pe care o astfel de structură le-ar putea oferi.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de autoritățile publice locale din București și Județele Ilfov și Călărași.

Obiectivele proiectului sunt:
1. Creșterea gradului de conștientizare a actorilor implicați în procesul decizional referitor la proiectul Zonei Metropolitane București;
2. Întărirea capacității instituționale a administrației locale din București și din șapte comunități aflate pe Axa de Dezvoltare București-Oltenița.

Între activități se numără:
- realizarea unei cercetări sociologice (chestionare, interviuri, focus grupuri) destinată autorităților locale din București și din localitățile înconjurătoare capitalei;
- publicarea unei broșuri despre conceptul de Zonă Metropolitană;
- organizarea a două mese rotunde cu participarea reprezentanților administrației publice locale (Primării, Prefecturi, Agenții de Dezvoltare Regională), experților și reprezentanților organizațiilor neguvernamentale;
- organizarea unei sesiuni de instruire referitoare la Zona Metropolitană București;
- publicarea unui raport asupra proiectului.

Perioada de desfășurare: martie 2005 - decembrie 2005
Proiect susținut de: Open Society Institute, Budapesta
Parteneri: Institutul pentru Politici Publice București, Centrul de Planificare Urbană și Metropolitană București. Pi-r0x1--

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro