Pământ curat - om bogat!
Obiectivele proiectului sunt: (1) Creșterea conștientizării populației și a factorilor de decizie referitor la poluarea apelor cu nitrați și nitriți în zona rurală a județului Călărași; (2) Îmbunătățirea expertizei autorităților locale și a fermierilor referitor la politicile agricolă și de mediu; (3) Promovarea bunelor practici în agricultură, cu impact benefic asupra calității apelor.

Proiectul se adresează unui număr de 680 de beneficiari direcți, din următoarele categorii: fermieri, autorități publice locale, cetățeni și mici agricultori. Activitățile includ publicarea unui pachet educațional, instruire pentru fermieri și autorități publice, o campanie de informare pentru cetățeni și mici agricultori și derularea unei campanii mass-media, în decursul a 9 luni.

Perioada de implementare: ianuarie-octombrie 2006
Proiect susținut de: UNDP/GEF Proiectul Regional pentru Dunăre, printr-un program de granturi administrat de Centrul Regional de Protecție a Mediului - REC
Partener: Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală - FORDOC Călărași.
Ri-r0x1--

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro