Cotu Pisicii – Spațiu pentru râu

Proiectul Cotu Pisicii – Spațiu pentru râu își propune sa dezvolte un numar de schițe de plan pentru implementarea unui program de managementul inundațiilor în regiunea Galați – Tulcea (România). Inițiatorul proiectului este Guvernul Olandei - Serviciul pentru Managementul Apei și Amenajării Teritoriilor (Dienst Landelijk Gebied, DLG). Împreună cu HKV-Consultants Olanda, DLG a pus bazele unui consorțiu international cu patru parteneri români: Institutul Delta Dunării, WWF România, Eco-Counselling Galați și ALMA-RO București.

Scop: Strategia „Spațiu pentru râu” care este aplicată în prezent în Olanda poate oferi României o soluție pentru a proteja zonele afectate de inundații. Astfel, scopul acestui proiect este ca în contextul comunicării interactive între partenerii regionali (factori de decizie, autorități, părți interesate) să se realizeze schema unei serii de planuri regionale integrate pentru Zona Cotu Pisicii. Realizarea acestor planuri trebuie să țină cont de strategia de protejare împotriva inundațiilor așa cum a fost ea definită în studiul de fezabilitate REELD România, complementar cu metoda olandeză „Spațiu pentru râu”.

Obiective:
- Trecerea de la scenarii abstracte asupra prevenirii inundațiilor la planuri spațiale mai detaliate, echilibrate din punct de vedere al aspectelor implicate, care să exploateze toate posibilitățile de dezvoltare existente prin strategia “Spațiu pentru râu” în zona Cotu Pisicii.
- Incurajarea sprijinului și implicării din partea factorilor de decizie în ceea ce privește măsurile pentru protejarea zonelor afectate de inundații în regiunea Cotu Pisicii. Acest obiectiv presupune consultarea și implicarea activă a acestor persoane în procesul de realizare a strategiei. Astfel, se asigură vizibilitatea opiniilor atât din partea specialiștilor cât și din partea celorlalte părți implicate.
- Consolidarea comunicării și colaborării între partenerii regionali.
 
Cuantificarea obiectivelor:
- 3-4 planuri spațiale regionale pentru zona Cotu Pisicii, finalizate în 3-D GIS, realiste și viabile, urmând a fi aplicate de către participanții din cadrul proiectului.
- Un proces interactiv de comunicare având următoarele rezultate: scenarii dezvoltate în comun de părțile interesate (cu vizualizare în 3-D GIS) și un plan detaliat pe acțiuni pentru activitatea de follow-up ulterioară. Atât procesul de interacțiune cât și produsele în sine sunt menite să crească gradul de înțelegere și susținere din partea factorilor de decizie în ceea ce privește strategia de protejare a zonelor afectate de inundații.
- Experiența benefică a colaborării dintre partenerii în proiect (inclusiv potențialii clienți). Prezentarea rezultatelor proiectului se adresează atât unui grup țintă intern (factori de decizie, autoritățile locale din zona Cotu Pisicii) cât și unui grup extern (potențiali finanțatori – delegația Europeană).

În calitate de subcontractor, Asociația ALMA-RO este implicată în furnizarea de servicii de consultanță și facilitare pentru derularea componentei de consultare a părților interesate. Aceasta se realizeză prin implementarea unui proces interactiv numit sketch-match (“schițează-potrivește”), în care părțile interesate, reprezentând interese cât se poate de diverse, identifică pe hârtie, cu ajutorul unor specialiști în planificare teritorială, cum ar putea fi amenajată zona în care trăiesc astfel încât acest lucru să le îmbunătățească stilul de viață. Diversele scenarii construte de grupuri de părți interesate sunt apoi aduse laolaltă într-o viziune comună asupra aceluiași spațiu. Rezultatul acestei activități este fie un plan teritorial, o hartă, o carte, un raport în imagini, o vizualizare 3-D GIS, sau orice altceva se pretează în proiectul în cauză.

Rezultatele estimate ale proiectului:
- O abordare integrată în ceea ce privește problema inundațiilor, protecția mediului și aspectele economice implicate; preluarea acestei strategii noi pentru România și în alte zone atât pe cursul Dunării cât și în aria altor râuri; - Planuri regionale eficiente ca bază pentru dezvoltarea viitoarelor strategii de protejare a zonelor afectate de inundații în regiunea Galați – Tulcea;
- Experiența locală în creșterea nivelului de participare a factorilor de decizie în conturarea strategiilor și în procesul de management; - Implicarea ONG-urilor românești în structurarea politicilor de manangement al apei;
- Dezvoltarea unui sistem de vizualizare 3-D GIS deloc costisitor dar foarte eficient, conectat la aplicații web deja existente, cum ar fi Google Earth (reutilizabil și în alte zone);
- Proiectul oferă posibilitatea instruirii imediate a unui numar de membri parteneri în proiect. Datorită experienței acumulate, aceștia vor fi luați în considerare ca posibili parteneri în proiecte viitoare și într-un posibil proiect de follow-up.
 
Perioada de implementare: 2008-2010
Coordonator: Guvernul Olandei - Serviciul pentru Managementul Apei și Amenajării Teritoriilor.
Parteneri: HKV-Consultants Olanda, Institutul Delta Dunării, WWF România, Eco-Counselling - Galați și ALMA-RO București.
Finanțator: Guvernul Olandei - Serviciul pentru Managementul Apei și Amenajării Teritoriilor.
aci-r0x1--

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro