Formare de formatori - Curs de perfecționare

Asociația ALMA-RO furnizează cursul de perfecționare (78 ore) pentru ocupația de Formator de formatori, cod COR 241207, acreditat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin Autorizația de Furnizor de Formare Profesională a Adulților seria B, nr. 0033501/2010.

Participanți (Grup țintă): absolvenți de studii superioare care și-au dobândit competențele de formator pe căi informale și doresc să și le certifice oficial sau persoane care doresc să devină formatori de formatori.

UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ

 1. Pregătirea formării
 2. Realizarea activităților de formare
 3. Evaluarea participanților la formare
 4. Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare
 5. Marketing-ul formării
 6. Proiectarea programelor de formare
 7. Organizarea programelor și a stagiilor de formare
 8. Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare

Tematica:

 • managementul carierei;
 • formarea continuă / învățarea experiențială;
 • competențe formator de formatori;
 • comunicarea interpersonală;
 • dinamica grupurilor;
 • managementul disputelor;
 • ciclul formării continue;
 • elaborarea design-ului de curs;
 • livrarea formării continue;
 • evaluarea formării continue;
 • asigurarea calității programelor de formare;
 • marketingul formării.

Cursul este susținut de formatori cu vastă experiență și cuprinde o parte teoretică (36 ore) și o parte aplicativa (42 ore). Certificarea ca formator de formatori este obținută ca urmare a promovării unui examen final.

Pentru mai multe informații despre organizarea și prețul acestor cursuri vă rugăm contactați ALMA-RO la office@alma-ro.ngo.ro.

ali-r0x1--

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro