INTER PARES

Obiectivele proiectului sunt:

 • actualizarea cunoștințelor și competențelor în domeniul energiei regenerabile la nivelul autorităților administrative locale;
 • eficientizarea prevederilor normative existente în domeniu și sprijinirea sistemelor locale, în special cele legate de construcții și aprobări pentru urbanizare în ceea ce privește instalațiile ce folosesc surse regenerabile de energie;
 • sprijinirea implementării unui ghid al solicitantului privind instalațiile RES-e în cadrul localităților implicate;
 • sprijinirea dezvoltării măsurilor inovative și a inițiativelor de natură să reducă barierele administrative.

Rezultate așteptate:
 • analiza detaliată a barierelor administrative, adaptarea și standardizarea integrală a cadrului legislativ în vigoare la nivelul NUTS 3;
 • programe de training pe politicile și strategiile RES-e (pentru cele 3 asociații de autorități locale implicate din cele trei țări);
 • un program de capacity building dedicat staff-ului fiecăreia dintre cele 3 asociații naționale partenere) pentru dezvoltarea de noi competențe și abilități pe problematica RES-e;
 • formarea unui a 7-8 persoane din rândul Consiliilor Județene, membre UNCJR;
 • 3 mese rotunde (corespunzătoare celor 3 țări partenere) la nivel național pe politicile și strategiile RES-e;
 • fundamentarea și întocmirea unor acorduri locale și implementarea acestora în regiunile implicate (cel puțin 10 din cele trei țări);
 • eficientizarea soluțiilor pentru eliberarea autorizației RES-e;
 • redactarea unui model comun de Ghid al aplicantului pentru instalațiile RES-e;

În calitate de furnizor de expertiză tehnică pentru UNCJR, Asociația ALMA-RO este implicată în identificarea barierelor în calea utilizării energiei regenerabile, în construirea unor propuneri de soluții pentru creșterea implicării Consiliilor Județene în sprijinirea utilizării RES, în organizarea evenimentelor proiectului și în furnizarea de asistență tehnică unui număr de patru Consilii Județene, pentru implementarea potențialelor soluții.

Perioada de implementare: 1 noiembrie 2009 – 31 august 2012.

Coordonator: Uniunea Provinciilor Italiene.

Parteneri: Sustainability Development Innovation Europe, Uniunea Prefecturilor din Grecia, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România

Finanțator: Intelligent Energy Europe

 


ani-r0x1--

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro