Pădurea ca factor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

Proiectul are o durată de desfășurare de 18 luni și vizează comunitățile locale din mai multe zone ale țării: București, Sinaia (jud. Prahova), Moreni (jud. Dâmbovița), Topoloveni și Pitești (jud. Argeș). Orașul Topoloveni constituie punctul central al proiectului.

Proiectul se încadrează în domeniul tematic GEF SGP „Schimbări climatice”, în principal sub obiectivul imediat nr. 5 - suport pentru conservarea și creșterea  gradului de sechestrare a carbonului printr-o gestionare durabilă și adaptată la schimbările climatice a folosirii terenurilor, a schimbării categoriilor de folosință și a pădurilor.

Co-finanțarea la proiectul propus se asigură în cea mai mare parte din proiectul „Educație pentru management sustenabil și responsabil al pădurilor lumii” implementat în parteneriat cu 19 orașe din România, Malta, Italia, Spania, Polonia, proiect finanțat de EuropeAid și în care TERRA Mileniul III și ALMA-RO sunt organizații partenere. Activitățile celor două proiecte sunt complementare, propunerea de față dezvoltând activități noi la nivelul comunității locale din Topoloveni, prin întâlnirile de conștientizare și mobilizare , activități practice de management durabil al pădurii, dar și suplimentarea participării la activitățile educaționale din proiectul internațional cu elevi și profesori din Topoloveni, precum și schimbul de experiențe între elevii din diversele localități implicate.

 

Scopul proiectului: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel local în România, prin utilizarea responsabilă a produselor forestiere.


Obiectivele proiectului:

 

o        Creșterea gradului de educare și conștientizare a comunităților locale în proiecte care reduc emisiile de gaze cu efect de seră prin activități de management și conservare forestieră.

o        Creșterea gradului de conștientizare a factorilor de decizie locali privind utilizarea eficientă a resurselor forestiere si a managementului forestier durabil.

o        Creșterea capacității reprezentanților societății civile de implementare și monitorizare a unui plan integrat de management forestier.

o        Creșterea gradului de promovare și diseminare a bunelor practici legate de utilizarea durabilă a pădurilor de la nivelul comunităților din jud. Arges și la nivel național.

 

 

Perioada de implementare: ianuarie 2012 - iunie 2013

Coordonator: Fundația TERRA Mileniul III

Parteneri: Asociația ALMA-RO, UAT Topoloveni

 

Finanțator: GEF SGP România (Global Environment Facility - Small Grants Programme). GEF este un mecanism financiar ce operează în parteneriat cu trei agenții de implementare ale O.N.U., anume Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) și Banca Mondială.

api-r0x1--

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro