Gazele de șist - o nouă provocare

Metoda folosită pentru exploatarea acestui tip de zăcământ este numită fracturare (sau fracționare) hidraulică – hydraulic fracturing sau fracking. Tehnologia provine tot din SUA, unde gazele de șist se explorează din 2005, ele fiind în acest moment responsabile pentru 30% din energia furnizată. Gazele de șist diferă de cele tradiționale, deoarece sunt prinse in structuri geologie mult mai greu de accesat. Metoda constă în forarea verticală și apoi orizontală la mare adâncime, urmată de pomparea a milioane de litri de apă cu substanțe chimice care dizolvă șisturile, eliberând gazele captive.

Metoda fracturării hidraulice este extrem de controversată din cauza efectului potențial distructiv asupra mediului. Efectele sunt multiple, însă nu pe deplin cunoscute, mai ales că după aproape zece ani de exploatare nu există studii consistente de impact asupra mediului. Printre efectele din ce in ce mai vizibile însă, se numără contaminarea pânzei freatice și deci a apei potabile, scoaterea terenurilor din circuit, blocarea unor resurse foarte mari de apă, fenomene seismice de suprafață.

Scopul concret al proiectului este acela de a întări capacitatea ONG-urilor de mediu din România de a influența decizii publice în cazul activităților potențial dăunătoare mediului. În acest caz, proiectul are aplicabilitate în problematica gazelor de șist și în explorarea și exploatarea lor prin fratcurare hidraulică.

Obiectivele proiectului

A. Creșterea gradului de informare și conștientizare al organizațiilor neguvernamentale de mediu din România referitor la riscurile de mediu ale exploatării gazelor de șist prin metoda fracturării hidraulice.

B. Îmbunătățirea capacității ONG-urilor de mediu din România de a influența politica de mediu la nivel european și național.

C. Demararea unei campanii cu implicarea societății civile pentru dezbatere publică și pentru dialog cu factorii de decizie în problema metodei de exploatare a zăcămintelor de gaze de șist.

Principalele activități:

Activitatea 1: formarea unui grup de lucru dedicat problemei gazelor de șist, la nivelul Coaliției de Mediu din România.

Activitatea 2: realizarea și multiplicarea unei broșuri de 44 de pagini, pe tema exploatării gazelor de șist.

Activitatea 3: workshop pentru ONGurile de mediu din România.

Activitatea 4: audiere publică – octombrie 2012.

Activitatea 5: diseminarea informațiilor (campania de comunicare).

 

Perioada de implementare: aprilie – decembrie 2012

Partener: Coaliție pentru Mediu din România

Finanțatori: Fundația pentru Parteneriat și CEE Trust

aqi-r0x1--

Str. Armand Calinescu nr. 7,           HOME    DESPRE NOI    PROIECTE    ȘTIRI    PUBLICAȚII    RESURSE    LINK-URI    CONTACT   
et. 5, ap. 20, 021011 București
Tel: +40 21 314 3960
Fax: +40 21 31 00 559,
       +40 31 816 6572
E-mail: office at alma-ro.ngo.ro